بنیز پلمیر پارس EN

نوار آبیاری بغل درز دار

مقاوم در برابر اشعه UV
آبدهی دقیق و مطمئن
تنوع در آبدهی فواصل خروجی
مقاوم در برابر مواد شیمیایی و کودهای مورد استفاده در کشاورزی
کشت های زراعی، ردیفی و گلخانه ها
قطر اسمی: 16 میلیمتر
ضخامت دیواره: 200- 175 میکرون
آبدهی اسمی: 3- 2.4- 1.8- 1.3 لیتر بر ساعت
فاصله خروجی ها: 10، 20، 30 سانتی متر