بنیز پلمیر پارس EN

شلوغی های آخر سال در دومین نمایشگاه سیستم های نوین آبیاری و نهاده ها- تهران- اسفند 96

پیرو اهمیت بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف این بار نمایشگاه بین المللی سیستم های نوین آبیاری و نهاده ها در تهران از 5 لغایت 8 اسفندماه برگزار گردید. بی تردید توسعه بخش کشاورزی با تمامی ویژگی ها و پیچیدگی های آن فرآیندی نیست که در کوتاه مدت و بدون تدوین و اجرای برنامه های اصولی و بنیادی محقق شود. توسعه کشاورزی حکایت از ایجاد تغییرات در بخش کشاورزی دارد. در این نمایشگاه شاهد استقبال بی نظیر کشاورزان از سراسر ایران بودیم که نشان دهنده روند رو به رشد سطح فکری به منظور افزایش کیفیت و راندمان محصولات بر پایه مصرف کمتر آب می باشد و به حق باید اذعان داشت شرکت های فعال در این زمینه از جمله بنیز پلیمر پارس این بار با عنوان تولید کننده نوارهای آبیاری و کودهای ماکرو و میکرو تمام تلاش خود را برای دستیابی به این مهم انجام داده و در آرزوی دستیابی به موفقیت های بیشتر در این زمینه است. باشد تا ایرانی آباد داشته باشیم.


بنیز تجهیز- اسفند 96