بنیز پلمیر پارس EN

بازدید جمعی از کارشناسان از خط کارخانه تولیدی شرکت بنیزپلیمرپارس

روز چهارشنبه 12 تیرماه سال جاری، کارشناس محترم جهاد کشاورزی استان بوشهر و جمعی از کارشناسان شرکت مهندسین مشاور پارس پی آب از خط تولید نوار تیپ پلاکدار و همچنین دستگاه تولید کلکتور و رایزر کارخانه تولیدی شرکت بنیز پلیمر پارس دیدن نمودند. این بازدید جهت آشنایی با محصولات تولیدی داخلی شرکت بنیزپلیمر پارس به منظور به کارگیری تجهیزات در پروژه های ملی و بزرگ کشور صورت گرفت.  

بنیزپلیمر پارس12 تیرماه-1398