بنیز پلمیر پارس EN

معرفی بنیز پلیمر پارس

معرفی بنیز پلیمر پارس

شرکت بنیز پلیمر پارس در سال 1393 با بیش از دو دهه جدیت و تجربه مدیران این شرکت در صنعت آبیاری، با بهره گیری از دانش فنی شرکت های معتمد و موثق داخلی و خارجی اقدام به راه اندازی خطوط تولید نوار های آبیاری پلاکدار نمود. شرکت بنیز پلیمر پارس با بهره جویی از دستگاههای پیشرفته سوئیسی، آلمانی و ایتالیایی این مجال را دارد تا به زودی خطوط تولید قطره چکانهای آنتی سیفون و کنترل کننده فشار و همچنین لوله های قطره چکاندار مورد استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای زیرسطحی را راه اندازی نماید. امید است شرکت بنیز پلیمر پارس بتواند برای نخستین بار فرآورده ای مقبول با قیمتی مناسب در اختیار هموطنان عزیزمان قرار دهد.