بنیز پلمیر پارس EN

بنیز پلیمر پارس

بنیز پلیمر پارس

شرکت بنیز پلیمر پارس، واحد تولیدی هلدینگ بنیز میباشد. این شرکت در سال 1393 تأسیس و با مشارکت شرکت ایسکو ISKO ترکیه مبادرت به ساخت کارخانه به مساحت 8 هزار متر مربع واقع در شهرک صنعتی خوارزمی نمود.
شرکت بنیز پلیمر پارس با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات تولیدی اروپا اقدام به تولید لوله های قطره چکاندار و نوارهای آبیاری نموده است. شرکت بنیز پلیمر پارس به زعم مسأله غیر قابل اغماضی چون کیفیت، مجموعه ای را ایجاد نموده است تا مهندسان مشاور، طراحان، مجریان و کشاورزان محترم بتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر تجهیزات مورد نیاز پروژه های خود را از محصولات داخلی تهیه نمایند.

محصولات جدید